Csodaváró hangszer

A továbbképzés célja, hogy a tanárszakos hallgatók légzés, beszédtechnika és koncentrációs gyakorlatok segítségével olyan képességeket szerezzenek, amelyek segítségével még a legnyüzsgőbb osztályban is sikeres órát tudnak tartani. A tanároknak nagyon hasznos megtanulni a helyes technikát, hogy a megszólalás minden esetben kifejező legyen mind az óravezetés során mind pedig egy-egy mű bemutatásakor.

A cél érdekében légzéstechnika, beszédtechnika, szöveg- és versmondás gyakorlást végzünk, hogy a rendhagyó irodalomórákon mind az adott téma vezetőtanára mind pedig a közreműködők versek, szemelvények megszólaltatói élményt adjanak az általános, illetve középiskolai tanulóknak. A mindennapi munkát segíti a Csodaváró hangszer című tankönyv, amelynek szerzője Havas Judit, aki egyben a programok mentora is.

%d blogger ezt szereti: