Kik vagyunk?

Kik vagyunk?

A KultSzó egy fiatalokból álló egyesület, melynek célja, hogy a hozzáértők és az érdeklődők, valamint a társadalom perifériájára szorult csoportok számára egyaránt hozzáférhető fórumot teremtsen, a magyar műveltség és művelődés ügyének előmozdítását szem előtt tartva. Célunk a vidék kulturális értékeinek felfedezése, bemutatása. Tárgy- és tevékenységközpontú zenés irodalmi estekkel, irodalmi színpaddal, játékos tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozunk. Figyelünk a helyi sajátosságokra, fontosnak tartjuk a helyi művészet beemelését alkalmainkra, a kánonban szereplő szerzők mellé.

Mit csinálunk?

Tárgy- és tevékenységközpontú zenés irodalmi estekkel, irodalmi színpaddal, játékos tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozunk. Célunk az évezredes kultúra folyamatosságának megtartása, ápolása, bekapcsolódás az európai kulturális életbe, a határon túli magyarsággal, fiatalokkal való kulturális kapcsolatok erősítése, a szellemi szimbiózis megteremtése, öntudatos, a magyar kultúra ügyéért áldozatokat is vállaló polgárság ébresztése. Társadalmunknak – és egyénenként: polgártársainknak – csekély részét teszik ki azok, akik rendszeresen figyelemmel kísérik a szellemi élet eseményeit, ez pedig alááshatja a kultúra hagyományos társadalmi, mindenekelőtt közösségformáló funkcióit. Ezért feladatunknak érezzük, hogy az elevenné tett kulturális életet közösségteremtő tényezőként iparkodjunk felhasználni az intellektuális közöny, apátia leküzdésére. Minden korosztály számára dolgozunk ki programokat. Fontosnak tartjuk a kortárs művészet mellett a klasszikusok (újra)értelmezését is, hogy könnyedén kézzelfoghatóvá tehessük nemzeti szellemi fejlődésünk szerves folytonosságát ennek megállapítható kezdeteitől napjainkig.

Hogyan dolgozunk?

Alapelveink között szerepel a műsorok összeállításánál a tudományos, szakmai és professzionális előadói felkészültség. Ezért olvasóköri tematikáinkat, irodalmi műsorainkat egy széles szerkesztőgárdával dolgozzuk ki, és mindig frissítjük a tudományterület legújabb tudományos eredményei szerint. Figyelünk a helyi sajátosságokra, fontosnak tartjuk a helyi művészet beemelését alkalmainkra, a kánonban szereplő szerzők mellé. Célunk, hogy oda is eljuttassuk, ott is átélhetővé tegyük a kultúrát, ahol ahhoz csak nehezebben férhetnek hozzá, illetve helyére emeljük a helyi kulturális sajátosságokat, pl. hátrányos helyzetű térségekben.

Mit akarunk?

Pezsgő kulturális életet. Ehhez programokat, műsorokat állítunk össze. Széles programkínálatunkkal minden generációt megszólítunk. Járunk óvodákba, iskolákba, idősek otthonába, családok átmeneti otthonába, hajléktalanszállókra, vidéki olvasóköröknek, zenekaroknak szervezünk összejöveteli, találkozási alkalmakat. Hiszünk abban a társadalmi légkörben, amely képes az amatőrizmus és a profizmus között emelt mesterséges korlátok csökkentésére.

Miért egyesület?

Az egyesületi forma lehetőséget ad arra, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk, hogy mindenki magával hozza a saját kulturális értékeit, ezáltal több szemszögből válik megismerhetővé a kulturális örökségünk. Mindazok jelentkezését várjuk, akik találkoztak már valamelyik fenti kulturális, társadalmi problémával, vagy saját tervük, ötletük van arra, hogy hogyan lehetne fogékonnyá tenni az embereket a kultúra s egyúttal érzékennyé a társadalmi kérdések iránt.

Egyesületünk minden korosztályból várja az öntudatos, a kultúra ügyéért áldozatokat is vállaló polgárokat, de fontosnak tartjuk a lendületet, az egyetemek sugárzó hatását.